Tine Moniek!

Tine Moniek! werd ruim 28 jaar geleden geboren in een West-Vlaams ziekenhuis. Woorden krioelen dagelijks in haar hoofd en tussen neus en lippen door. Daarom studeerde ze de opleiding Woordkunst aan het conservatorium van Gent. Tine staat voor de klas in het kunstonderwijs en leert kinderen en jongeren zich wapenen met expressiviteit en klare taal. Daarnaast schrijft ze poëzie, proza en theater en gaat daarmee vaak op een podium staan. Tenslotte houdt ze ervan om de Vlaamse poëzie in een doosje te stoppen.

Tine Moniek!

Tine Moniek! wurde vor ungefähr 28 Jahren geboren in einem westflämischen Krankenhaus. Wörter kringeln täglich durch ihren Kopf und zwischen Nase und Lippe durch. Deswegen absolvierte sie die Ausbildung Wortkunst am Konservatorium in Gent. Tine steht vor der Schulklasse im Kunstunterricht und lehrt Kindern und Jugendlichen sich zu wappnen mit Ausdrucksfähigkeit und klarer Sprache. Daneben schreibt sie Poesie, Prosa und Theater und geht damit oft auf die Bühne. Abschließend liebt sie es, flämische Poesie in eine Dose zu stecken.