Hans Verhagen:


Hans Verhagen, geboren in 1939 in Vlissingen (Zeeland), woont sinds begin jaren 60 in Amsterdam. Zijn eerste bundel Rozen & Motoren sloeg in 1963 in als een bom, en ook de 11 bundels die volgden gingen gepaard met publiciteit: jubel, verbazing, afkeer. In 2003 verscheen Eeuwige Vlam, verzamelde gedichten 1958-2003 en de afgelopen jaren kwamen nog uit: Moeder is een rover (2004). Draak (2006) en in hetzelfde jaar Vesting Holland. In 2003 verscheen ook een (foto-) boek over hem, getiteld Hans Verhagen - dichter, filmer, schilder.
Hij was redacteur van het literaire tijdschrift Gard Sivik en van De Nieuwe Stijl, 'werk van de internationale avantgarde'. Hij was werkzaam als journalist maar werd in Nederland vooral bekend door zijn baanbrekende televisiewerk, o.m. Hoepla in 1967, en tal van, niet zelden avondvullende, documentaires-eigen-stijl in de jaren 70 en 80, zoals Geschiedenis van een Plek, over het concentratiekamp in Amersfoort. De afgelopen jaren was Verhagen, behalve als dichter, ook met succes werkzaam als beeldend kunstenaar. In mei 2009 wordt hij bekroond met de P. C. Hooftprijs voor zijn gehele oeuvre.

Hans Verhagen, geboren 1939 in Vlissingen (Zeeland, Niederlande), wohnt seit Anfang der 60er Jahre in Amsterdam. Sein erster Gedichtband Rozen & Motoren schlug 1963 ein wie eine Bombe, und auch die 11 Gedichtbände, die folgten, erhielten öffentliche Aufmerksamkeit: Jubel, Erstaunen, Missbilligung. 2007 erschien Eeuwige Vlam, verzamelde gedichten 1958-2003 und in den letzten Jahren wurden noch publiziert: Moeder is een rover (2004). Draak (2006) und im selben Jahr Vesting Holland. 2003 erschien auch ein (illustriertes) Buch über ihn, betitelt Hans Verhagen - dichter, filmer, schilder.
Er war Redakteur der Literaturzeitschrift Gard Sivik und von De Nieuwe Stijl,'werk van de internationale avantgarde'. Er arbeitete als Journalist, aber wurde in den Niederlanden vor allem bekannt durch seine bahnbrechende Arbeit beim Fernsehen, u. a. Hoepla (1967), und zahlreiche, nicht selten abendfüllende Dokumentarfilme eigenen Stils in den 70er und 80er Jahren, sowie Geschiedenis van een Plek, über das Konzentrationslager in Amersfoort. Die letzten Jahre arbeitete Verhagen, außer als Dichter, auch mit Erfolg als bildender Künstler. Im Mai 2009 erhält er den P. C. Hooftpreis für sein Lebenswerk.