Alois Kindtner

Alois Kindtner, geboren 1952, studierte Mathematik. Er absolvierte den Zusatzstudiengang "Literarisches Übersetzen aus dem Niederländischen" am Institut für Niederländische Philologie Münster und arbeitet als Softwareentwickler und Übersetzer.

Alois KindtnerAlois Kindtner, geboren in 1952, studeerde wiskunde. Hij sloot de toegevoegde studierichting 'Literair vertalen vanuit het Nederlands' aan het instituut voor Nederlandse Filologie in Münster af en werkt als Softwareontwikkelaar en vertaler.